NMR Webmarketing
Image default
Zorg

Salland, een betrokken zorgverzekeraar

Salland is een kleine, maar zeer professionele verzekeringsmaatschappij. Persoonlijk contact, advies op maat en oprechte zorg voor elkaar: daar gaat het om bij Salland.

Declareren

In veel gevallen sturen zorgverleners nota’s rechtstreeks naar Salland. Een enkele keer komt het voor dat de rekening bij de verzekerde op de deurmat valt. Is dat laatste het geval? We vertellen u hoe u het beste kunt declareren en baseren ons hierbij op de checklist declareren die we aantreffen op www.salland.nl. Tot 12 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u bepaalde zorg heeft gekregen die onder de basisverzekering valt, kunt u die kosten declareren bij Salland. Het gaat dus om de datum / data waarop u de zorg ontving en niet om de datum op de rekening die u van de zorgverlener krijgt. Gaat het om een DBC-zorgproduct (diagnose behandel combinatie) dan moet u de declaratie binnen 12 maanden (geteld vanaf het moment dat de DBC is gesloten) insturen. In alle gevallen moet u de originele factuur opsturen (geen kopie, geen aanmaning, geen herinnering). Bij facturen in een andere taal dan Nederlands, Engels, Pools, Frans, Spaans of Turks moet een vertaling door een beëdigd vertaler bijgevoegd worden. Een factuur moet de volgende gegevens bevatten: de NAW gegevens van de zorgverlener, het beroep van de zorgverlener, de factuurdatum, de datum van de geleverde zorg, een korte beschrijving van de geleverde zorg, de kosten van de geleverde zorg, de naam van de verzekerde, de geboortedatum van de verzekerde, het relatienummer of het BSN van de verzekerde. Zorg dat u een kopie van de factuur en een kopie van het declaratieformulier in uw bezit heeft. Na het inleveren van de factuur en het declaratieformulier krijgt u meestal binnen vijf werkdagen betaald. Het kan zijn dat u een deel zelf moet betalen, bijvoorbeeld een bedrag aan eigen bijdrage of eigen risico.

Salland Clubactie

Tot slot gaan we kort in op de Salland Clubactie met inmiddels deelnemers in 10 gemeenten. In Voorst doen onder andere Activa, SV Twello en VenL mee. Sportverenigingen CSV28, VV Berkum en tennisvereniging PAF in Zwolle zijn verbonden aan de Salland Clubactie. Lochemse clubs die enthousiast deelnemen zijn bijvoorbeeld de Lochemse Hockeyclub, VV Forza en de Almense Tennisclub. Almen is een dorp tussen Zutphen en Lochem met bijna 1200 inwoners.

https://www.salland.nl/