NMR Webmarketing
Image default
Marketing strategie

Een salarispakket afgestemd op jouw administratie

Ondernemers hebben vaak geen tijd omdat zij druk bezig zijn met de werkzaamheden, bij de ondernemers van de kleinere bedrijven komt dit regelmatig voor. Sommige bedrijven zijn een eenmanszaak en is er helemaal geen tijd voor andere bezigheden. Ondanks de drukte moet je als ondernemer maandelijks de salarisadministratie op orde hebben, je wilt dat het personeel op tijd zijn geld krijgt. Ook zij hebben er hard voor gewerkt en als zij er niet waren was de kans groot dat het bedrijf geen omzet had gedraaid. Voor de administratie van het salaris kan iemand ingehuurd worden maar hier moet een flinke vergoeding voor betaalt worden. De hoeveelheid van de salarisadministratie is ook afhankelijk van de grote van een bedrijf, een bedrijf als Rabobank heeft een groter salarisadministratie dan een plaatselijke winkel. Voor de grotere bedrijven is het noodzakelijk dat een salarisservice wordt ingeschakeld om de gehele administratie uit te besteden. De kleinere bedrijven kunnen een salarisservice ook inschakelen als de verantwoordelijke niet over de juiste kennis beschikt. 

Een salarisservice biedt een salarispakket aan met een aantal diversiteiten. De aangeboden pakketten hebben verschillende services waaruit gekozen kan worden. Je kan het vergelijken met een telefoonabonnement, je kijkt naar je eigen verbruik en het pakket stel je daarop in. Bij het inschakelen van een salarisservice voeren zij een loonberekening uit, de uitkomst hiervan wordt door het bedrijf aan het personeelslid uitgekeerd. Op deze manier kan je inzien hoeveel een werknemer verdient en of die niet te veel of te weinig krijgt uitbetaald.

Als ondernemer ben je verplicht het salaris uit te keren aan je personeel, je komt er dan ook niet onderuit. Een aantal salarisservices nemen de gehele administratie uit handen maar daarnaast beschikken zij over een salarissoftware. De software maakt het mogelijk dat je 24 uur per dag bij je administratie terecht kan. De maandelijkse salarissen maar ook de jaaropgaves kunnen kan je op een makkelijke manier zien.

http://www.cbbs.nl